Повернення до списку

Інформація про частку кожного джерела енергії СЕС

01.01.2023

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії Сонячними електростанціями за 2012-2022 роки
№ з/п    Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, %    
1    Ядерне паливо    
2    Вугілля    
3    Природний газ    
4    Мазут    
5    Газ промисловий (вказати)    
6    Біомаса    
7    Біогаз    
8    Енергія сонячного випромінювання    100
9    Енергія вітру    
10    Геотермальна енергія    
11    Енергія хвиль та припливів, гідроенергія:    
12    у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями    
13    у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями    
14    у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями    
15    у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт    
16    Інші види палива/енергії (вказати)    

Поділитись посиланням: