Повернення до списку

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом ГЕС

01.01.2023

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом Сонячними електростанціями електричної енергії за 2019-2022 рік
№ з/п    Найменування забруднюючої речовини    тонн    г/кВт*год
1    Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1    Азоту оксиду    -    
1.2    Аміак    -    
1.3    Ангідрид сірчистий    -    
1.4    Ацетон    -    
1.5    Бенз(о)пірен    -    
1.6    Бутилацетат    -    
1.7    Ванадію п'ятиокис    -    
1.8    Водень хлористий    -    
1.9    Вуглецю окис    -    
1.10    Вуглецю двоокис    -    
1.11    Вуглеводні    -    
1.12    Газоподібні фтористі сполуки    -    
1.13    Тверді речовини    -    
1.14    Кадмію сполуки    -    
1.15    Марганець та його сполуки    -    
1.16    Нікель та його сполуки    -    
1.17    Озон    -    
1.18    Ртуть та її сполуки    -    
1.19    Свинець та його сполуки    -    
1.20    Сірководень    -    
1.21    Сірковуглець    -    
1.22    Спирт н-бутиловий    -    
1.23    Стирол    -    
1.24    Фенол    -    
1.25    Формальдегід    -    
1.26    Хром та його сполуки    -    
1.27    Радіоактивні відходи    -    
2    Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти
2.1    Азот амонійний    -    
2.2    Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання
кисню (БСК 5))    -    
2.3    Завислі речовини    -    
2.4    Нафтопродукти    -    
2.5    Нітрати    -    
2.6    Нітрити    -    
2.7    Сульфати    -    
2.8    Фосфати    -    
2.9    Хлориди    -    
2.10    Радіоактивні відходи    -    

Поділитись посиланням: